Services

Gert Jan kan als principal consultant technisch-inhoudelijk adviseren ten aanzien van complexe IT-veranderingen in grotere organisaties. Als interim manager kan hij bovendien leiding geven aan de teams die dergelijke veranderingen moeten uitvoeren.

IT Consulting
  • Ontwikkelen en bewaken van architecturen en specificaties voor informatiesystemen en IT-infrastructuren
  • Beoordelen van informatiesysteem- en IT-infrastructuurontwerpen
  • Aanbevelingen doen ten aanzien van IT-strategie enĀ beleid
  • Formuleren van business cases voor IT-projecten en nieuwe e-services
  • Adviseren ten aanzien van technologie-, product- en leverancierkeuzen
  • Ontwikkelen van plannen van aanpak voor grote IT-veranderingen (programmaplanning)

 

Interim management
  • Inrichten en managen van de IT-functie van een integraal project of een start-up organisatie
  • Leidinggeven aan, en coachen vanĀ een team van IT-professionals
  • Fungeren als programmanager voor grote IT-veranderingen