Persoonlijk profiel

Gert Jan Balster is steeds gefascineerd geweest door wetenschap en technologie en de betekenis daarvan voor mensen en organisaties.  Dit vormt dan ook de rode draad in zijn inmiddels meer dan 20-jarige loopbaan.

Loopbaan

Na de afronding van zijn studie natuurkunde, heeft Gert Jan in 1987 cum laude zijn doctoraat behaald met wetenschappelijk onderzoek naar botsingen tussen atoomkernen.

Daarna trad hij in dienst van het PTT Telematica Laboratorium, dat later onderdeel werd van KPN Research. Bij KPN Research was Gert Jan als onderzoeker, projectleider en afdelingsmanager verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nieuwe telecommunicatie- en datacommunicatiediensten, veelal in internationale samenwerkingsverbanden.

In 1992 stapte Gert Jan over naar PTT Post (later TNT Post), waar hij diverse management- en staffuncties heeft bekleed op het gebied van IT, innovatie en new business development. Hij is onder meer (mede-)verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en invoering van elektronische postale diensten en de vernieuwing van de IT infrastructuur van TNT Post. Bovendien heeft hij leiding gegeven aan de ontwikkeling van de IT-architectuur en aan de totstandkoming van de bedrijfsbrede IT-strategie van TNT Post. Zie hier voor een meer gedetailleerd overzicht van de verschillende functies en activiteiten.

In 2010 was Gert Jan toe aan een nieuwe intellectuele uitdaging in zijn professionele bestaan en afwisseling van werkomgeving.  Hij heeft daarom besloten om zijn competenties en kennis als zelfstandig consultant te gaan aanbieden in de markt. Met ingang van 2011 is Gert Jan daarom actief met zijn eigen bedrijf, Balster IT Consulting.


Kenmerken

Het acteren van Gert Jan wordt gekenmerkt door denkkracht, analytisch vermogen, pragmatisme en resultaatgerichtheid. Hij is het best op zijn plaats daar waar informatie-technologie wordt ingezet voor de verbetering van bedrijfsprocessen of de introductie van nieuwe diensten. Gert Jan beschikt over een brede kennis van het  IT-werkveld. Daarnaast begrijpt hij vanuit zijn ervaring de factoren die van essentieel belang zijn bij de inzet van (nieuwe) IT in middelgrote en grote  organisaties. Het gaat hierbij niet alleen om de technologie als zodanig, maar vooral ook om begrippen als gebruikers- en managementacceptatie, multidisciplinaire samenwerking, economisch rendement, continuïteit, integratie en schaalbaarheid.

Kortom, Gert Jan streeft er naar om in optimale samenwerking en met maximale inzet van zijn brede ervaring en kunde altijd de beste oplossing aan te reiken en desgewenst te helpen realiseren.